profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Strategiapoleca92%
Pedagogika

Dydaktyka - wykłady.

Dydaktyka to ~ teoria kształcenia ~ nauka o nauczaniu i uczeniu się, o kształceniu i samokształceniu ~ nauka teoretyczna i praktyczna ~ subdyscyplina pedagogiki ~ ma charakter prakseologiczny – jest słusznościową teorią efektywnego nauczania....poleca83%
Administracja

Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego

1. Pojęcie strategii i jej podstawowe elementy. Strategia rozwoju to sposób wyznaczania celów, kierunków i sposobów działania, będących reakcją na otoczenie w sytuacji szybko zachodzących zmian. Zadaniem strategii jest dostarczenie podstaw...poleca85%
Pedagogika

Wykłady z dydaktyki ogólnej

dydaktyka ”. Opisał wszystkie przedmioty, wskazał, że dydaktyka stanowi wielką sztukę nauczania ale i wychowania. Podkreślił, że wychowanie jest niezbędne do nauczania, i że bez wychowania nie możnapoleca85%
Dydaktyka

Metody nauczania - dydaktyka opracowanie na podstawie treści J.Półturzycki Dydaktyka dla nauczycieli

objaśniająco-poglądową - (reprodukcyjną), która „ćwiczy pamięć i daje wiedzę, ale nie zapewnia radości badań naukowych i nie rozwija twórczego myślenia”. Obejmuje ona: pokazy, wykłady , lekturę, audycjepoleca92%
Pedagogika

Dydaktyka dorosłych

jedną z najczęściej stosowanych metod jest wykład. Polega on na przekazywaniu wiadomości przez nauczyciela uczącym się, w uporządkowany logicznie sposób. Wykłady są monologami, problemowymi-dialogamipoleca84%
Dydaktyka

Dydaktyka ogólna- wykłady

Dydaktyka jako nauka. 1.Etymologia, geneza i znaczenie nazwy dydaktyka . A)przemiany dydaktyki jako nauki Dydaktyka jest podstawową nauką pedagogiczną. Proces kształcenia jest przedmiotempoleca85%
Historia wychowania

John Dewey - „Moje pedagogiczne credo”

opanowaniu go. Po zakończonych studiach w 1884 r. Dewey uzyskał tytuł doktora i rozpoczął wykłady na uniwersytecie w Minesota, później w Michigen, był amerykańskim filozofem, pedagogiem a zarazem