profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Strategia rozwojupoleca88%
Geografia

Planowana przyszłośc w rozwoju gospodarki województwa pomorskiego.

Przedstawiona wizja województwa przyświeca uchwalonej przez sejmik województwa pomorskiego w 2000 roku strategii rozwoju. Kapitał ludzki, unowocześnianie gospodarki, rozbudowa infrastruktury, kreowanie wysokiej jakości życia i współpraca...