profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Stowarzyszenie Filomatów i Filaretówpoleca85%
Historia

Organizowanie się Polaków w okresie zaborów po Kongresie Wiedeńskim.

Polacy zawsze kojarzeni byli z patriotyzmem. Prawdopodobnie, spowodowane to było faktem, iż Polska w bardzo długim czasie była krajem faktycznie nie istniejącym – znajdowała się pod zaborami. Kiedy przywrócono RP wolność w roku 1807, po...