profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Stowarzyszenie Filomatów i Filaretówpoleca85%
Historia

Organizowanie się Polaków w okresie zaborów po Kongresie Wiedeńskim.

Polacy zawsze kojarzeni byli z patriotyzmem. Prawdopodobnie, spowodowane to było faktem, iż Polska w bardzo długim czasie była krajem faktycznie nie istniejącym – znajdowała się pod zaborami. Kiedy przywrócono RP wolność w roku 1807, po...poleca85%
Język polski

Polaków portret własny ukazany w wybranych przez Ciebie utworach

Portret Polaków ukazywany przez pisarzy zależy przede wszystkim od momentu historycznego oraz sytuacji politycznej w jakiej Polska się znajduje. Autorzy zwykle są pewnym sumieniem i odzwierciedlają w swych książkach cechy Polaków. W książkach...poleca85%
Język polski

Postać Konrada obrazem niepokojów i dramatu wewnętrznego człowieka współczesnego.

Głównym bohaterem III cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza jest Konrad. Jest on Polakiem, który został uwięziony przez władze carskie podczas tzw. „procesu wileńskiego”. Owy proces dotyczył stowarzyszeń Filomatów i Filaretów działających w Wilnie....poleca85%
Historia

Postawy Polaków wobec problemu niewoli narodowej w latach 1815-1914.

Okres, opiewający lata tuż po kongresie wiedeńskim , którego akt końcowy podpisano 9 VI 1815 roku, aż do początku pierwszej wojny światowej ( rok 1914), był okresem niezwykle trudnym dla Polaków