profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Stosunki polsko niemieckie za czasów Mieszka Ipoleca85%
Historia

Stosunki polsko-niemieckie za czasów pierwszych Piastów

W mojej pracy zajmę się odpowiedzią na pytanie: jak wyglądały stosunki polsko-niemieckie, w czasach obejmujących rządy od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego, w średniowiecznej Polsce. Powyższy temat opiszę w sposób chronologiczno-przestrzenny....poleca85%
Historia

Mieszko I

Mieszko I to pierwszy historyczny władca Polan, uważany zarazem za faktycznego twórcę państwowości polskiej. Kontynuował politykę swojego ojca i dziadka, którzy jako władcy pogańskiego księstwa znajdującego się na terenach obecnej Wielkopolski,...poleca85%
Historia

Stosunki polsko-niemieckie za pierwszych Piastów

Chrobry, w tym czasie cesarzem był Otton III. Księcia polskiego i niemieckiego władcę łączyła przyjaźń. Stosunki za czasów panowania Ottona III układały się bardzo dobrze. Kolejną istotną datą wpoleca85%
Historia

Stosunki polsko-niemieckie od X do XIII wieku

Chrobry, w tym czasie cesarzem był Otton III. Księcia polskiego i niemieckiego władcę łączyła przyjaźń. Stosunki za czasów panowania Ottona III układały się bardzo dobrze. Kolejną istotną datą w historiipoleca85%
Historia

Stosunki polsko-niemieckie za panowania pierwszych Piastów

. Znalazło to swoje odbicie już za czasów panowania Mieszka II. W chwili gdy próbował on wzorem ojca, zbrojnie dochodzić swoich spraw poza linią Odry i Nysy, Polsce zagroził atak ze strony Rusi ipoleca87%
Historia

Stosunki polsko-niemieckie we wczesnym Średniowieczu.

sporów, pomimo usilnych prób wyniszczenia naszego narodu przez cesarstwo niemieckie , za czasów piastowskich Polska nie utraciła niepodległości. Było to zasługą zarówno silnych rządów oraz umiejętniepoleca85%
Historia

Stosunki polsko - niemieckie w okresie wczesnopiastowskim

oraz wynikiem umiejętnej polityki, która między innymi pozwoliła wykorzystać zarówno warunki naturalne, jak i potencjał militarny. Jednak problem stosunków polsko ? niemieckich nie kończy się za panowania pierwszych Piastów .