profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Stosunki polsko niemieckie w okresie wczesnopiastowskimpoleca85%
Historia

Stosunki polsko-niemieckie w okresie wczesnopiastowskim.

Wraz ze śmiercią Ottona III zeszła z areny politycznej idea równoprawnych członków cesarstwa. W Niemczech wybuchły walki wewnętrzne, w których Chrobry poparł przeciwnika Henryka II - Ekkeharda, margrabiego Miśni. Zamordowanie tegoż spowodowało...poleca85%
Historia

Stosunki polsko - niemieckie w okresie wczesnopiastowskim

W powszechnym pojęciu społeczeństwa polskiego problem zagrożenia ze strony Niemiec występuje nieomal od zarania dziejów. Czynnikiem tym tłumaczy się nieraz nawet konieczność jednoczenia się plemion słowiańskich wokół plemiennego państwa Polan....poleca85%
Historia

Stosunki polsko – niemieckie w okresie wczesnopiastowskim.

I WSTĘP 1. Omawiane zagadnienia: a) powstanie państwa polskiego i jego kontakty z Niemcami; b) walka i dążenie władców państw piastowskich o niezależność i suwerenność państwa polskiego; c) konflikty polsko – niemieckie mające miejsce na...poleca84%
Historia

Organizacja państwa w okresie wczesnopiastowskim

Monarchia patrymonialna. Trzech królów, a reszta książęta. Władca miał do pomocy możnych spośród których wybierano urzędników państwowych. Byli to wojewodowie[pallatyni], którzy zarządzali wpoleca84%
Historia

Polska w okresie wczesnopiastowskim.

II zażądał aby Chrobry założył hołd z Czech. Bolesław odmawia i to jest przyczyną wieloletnich wojen polsko -niemieckich, aż do 1018 roku. 3 etapy tej wojny: I – 1002-1005 – kończy się układem wpoleca88%
Historia

Polska, a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim.

. Dążeniem władcy polskiego było rozszerzenie granic państwa w kierunku północno-zachdnim . W tym czasie cesarstwo niemieckie , uważało się za zwierzchnika chrześcijańskiej Europy, rozpoczęło więc próbępoleca80%
Historia

Charakterystyka polityki Cesarstwa Niemieckiego wobec Polski w okresie wczesnopiastowskim.

udało mu się uzyskać korony. Stosunki polsko – niemieckie w omawianym okresie jest trudno ocenić. Polska była jednym z państw sąsiedzkich Rzeszy, którym udało się zachować suwerenność (Niemcy podbili