profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Stosunek do przeszłości w wierszu Do młodychpoleca85%
Język polski

Obraz młodości i starości, czyli konflikty pokoleniowe wyrażone w "Odzie do młodości" Adama Mickiewicza i "Do młodych" Adama Asnyka.

Od wiek wieków istniały konflikty pokoleniowe. Starsze pokolenie narzekało na młodsze za to, że się buntują, że wprowadzają nowe pojęcia, nową ?modę?, nowe słownictwo, nowy program. Młode pokolenie zawsze jest synonimem czegoś nowego, czegoś...poleca91%
Język polski

Konflikty pokoleniowe w literaturze. Zanalizuj przyczyny sporu młodych ze starymi.

Szekspira. c) Konflikt dwóch formacji pokoleniowych w momencie, kiedy nadchodzi nowa epoka w kulturze, zobrazowane w utworze Adama Mickiewicza , pt. Oda do młodości . d) Spór międzypokoleniowy wpoleca87%
Język polski

Analiza i interpretacja porównawcza postaw pokoleniowych w „Odzie do młodości” i „Końcu wieku XIX”.

obraz braku pomysłu na życie dla własnego pokolenia (brak programu). W ? Odzie do młodości ? widzimy optymizm i utylitaryzm, natomiast w drugim utworze widoczny jest dekadentyzm, pesymizm wraz z filozofią Schopenhauera.poleca83%
Język polski

Młodzi contra starzy. Omów na wybranych przykładach spory pokoleniowe.

) konflikty między przedstawicielami dwóch różnych epok literackich: - przedstawienie sporu w „ Odzie do młodości ” - charakterystyka „ młodych ” i „starych” - zarzuty „ młodych ” wobec „starych” - kontrastpoleca85%
Język polski

Koniec wieku XIX Oda do młodości

” to entuzjastyczna pochwała młodości – siły boskiej. Poeta przedstawia ideały filomackie: wspólnotę i zbiorowość młodych . Utwór ten to uczuciowy nieład o bogatej kompozycji, w której zawarte są m. inpoleca85%
Język polski

Konflikt pokoleń mit czy rzeczywistość.

Adam Mickiewicz, który w „ Odzie do młodości ” przeciwstawia doświadczenie, spokój, egoizm i marazm starszego pokolenia, ambitnej, dynamicznej, chcącej działać wspólnie i efektywnie młodej generacji