profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Statystyka

poleca40%
Słownik języka polskiego

Statystyka

rzecz. ż nauka zajmująca się analizowaniem i opracowywaniem danych liczbowych, dotyczących zjawisk występujących masowo.   KOMENTARZ Początki statystyki wiążą się prawdopodobnie ze spisami ludności przeprowadzanymi już w starożytnym Rzymie. W miarę rozwoju cywilizacji zrodziła się potrzeba uzyskiwania coraz dokładniejszych danych statystycznych na temat szczegółowych zagadnień społecznych i gospodarczych, pozwalających sprawdzić, jakie zmiany zaszły w poszczególnych dziedzinach na...poleca85%
Biologia

Żywność transgeniczna

Inżynieria genetyczna polega na wykorzystaniu przez naukowców technik laboratoryjnych do zmiany DNA żywych organizmów. DNA to projekt indywidualizmu żywego organizmu. Każdy organizm determinowany jest informacją przechowywaną w jego DNA....poleca85%
Matematyka

Statystyka

W załcznikupoleca85%
Biologia

Woliński Park Narodowy

GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA Obszar lądowy Parku jest silnie zróżnicowany. Wyspa Wolin generalnie ukształtowana przez ostatni lodowiec wciąż zmienia się. Współczesny obraz wyspy kształtował się około 10-11000 lat. Pierwotnie utwory lodowcowe...poleca85%
Biologia

Antropologia

Początki antropologii Antropologia jako osobna gałąź wiedzy ludzkiej istnieje stosunkowo krótko. Wprawdzie jej początków doszukiwać się można już w starożytnej Grecji, w pismach Herodota, Hipokratesa i innych, naukowe jednak ujęcie i podstawy...poleca85%
Socjologia

Ćwiczenia-laboratorium informatyczne

patrz załącznikipoleca85%
Matematyka

Przykładowa ankieta do przeprowadzenia wśród rówieśników.

Załącznik - ale możecie pozmieniać, bo jest trochę dostosowana do Gimnazjum nr 12 w Poznaniu :P