profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Starożytny Egipt ustrój politycznypoleca85%
Historia

Dzieje ustrojów państwowych i prawa Starożytnego Wschodu.

EGIPCJANIE Egipt był najstarszym ośrodkiem cywilizacyjnym nad Morzem Śródziemnym. Wiadomości o dziejach tego kraju opierały się do czasu odczytania pisma hieroglificznego na przekazach źródłowych pisarzy greckich, a to Hekacjusza z Miletu,...poleca85%
Historia

Ustroje polityczne państw starożytnych.

W starożytności doszło do zorganizowania państwa. Obywatele danej wspólnoty lub ich poszczególni członkowie wspólnie podejmowali decyzje w kwestiach społecznych i państwowych. Od nich zależało wypowiadanie wojny. Byli twórcami systemu prawnego i...