profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Starożytna buntowniczka

poleca34%
Słownik motywów literackich

Bohaterka dramatu Sofoklesa – starożytna buntowniczka

Antygona z tragedii Sofoklesa buntuje się przeciwko wszechwładzy króla Teb– Kreona, a zarazem swego stryja – surowego despoty. Kreon zakazuje grzebania zwłok jednego z braci Antygony – Polinika, uznaje bowiem zmarłego w bratobójczej walce Polinejkesa za zdrajcę niegodnego pogrzebu. Drugi z braci, Eteokles, ma zostać pochowany z wszelkimi honorami. Ich siostra nie zgadza się z decyzją króla, uważając, że prawo ludzkie nie może przeciwstawiać się boskiemu nakazowi grzebania zwłok. Sama,...

poleca11%
Słownik motywów literackich

Siostra opłakująca brata

Nieco inne cechy Antygony eksponuje Miłosz w wierszu W Warszawie. Dla noblisty Antygona to po prostu siostra opłakująca śmierć ukochanego brata. Takich Antygon pełno jest w wojennej Warszawie, w której zginął niejeden człowiek. Właśnie płacz takiej siostry staje się dla poety z wiersza Miłosza impulsem do opłakiwania śmierci poległych, choć jeszcze niedawno obiecywał sobie, że nie będzie płaczką żałobną ani nie dotknie „ran wielkich swojego narodu”. Z kolei Kazimiera Iłłakowiczówna w swym...poleca85%
Język polski

Buntowniczka z wyboru – charakterystyka Antygony.

, tytułowa bohaterka tragedii „ Sofoklesa ” nie uniknęła kary. Została zamknięta w grocie, gdzie nie czekała na śmierć głodową, tylko powiesiła się. Wybranie takiej śmierci już świadczy o wielkiejpoleca93%
Język polski

Obrona Antygony - bohaterki dramatu Sofoklesa.

to pytanie. Występując przeciwko władcy nie chciała być buntowniczką , lecz siostrą pogrążoną w żałobie i smutku. Dla oskarżonej najwyższą wartość stanowi miłość do brata oraz prawo ustanowionepoleca85%
Język polski

Charakterystyka Antygony.

Antygona to główna bohaterka dramatu Sofoklesa.Jest bardzo dumna ze swojego rodu.Z dramatu nie dowiadujemy się o wyglądzie zewnętrznym Antygony , ale możemy się domyslic , ze jest młodąpoleca85%
Język polski

Mowa końcowa w obronie Antygony - głównej bohaterki tragedii Sofoklesa "Antygona".

. Antygona nie miała na myśli obrazy czy zniewagi króla, jak to odebrano. Występując przeciwko władcy nie chciała być buntowniczką , lecz siostrą pogrążoną w żałobie i smutku. W imię obowiązku poświęciła niepoleca82%
Język polski

Charakterystyka porównawcza Antygony i Ismeny

Antygona i Ismena. Dwie postaci, całkowicie różne. Miały odmienną postawę życiową jak i charakter. Antygona była typową buntowniczką . Ryzykowała życie, by godnie pochować zmarłego brata, nie