profil

Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Stan zdrowiapoleca85%
Pedagogika

Program pomocy dla osoby przebywającej w instytucji dla osób uzaleznionych

PROGRAM POMOCY DLA OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ W INSTYTUCJI DLA OSÓB UZALEZNIONYCH Poznań 2011 Program dla osoby uzależnionej od alkoholu I. Pierwszy kontakt Dane osobowe 1. Imię i nazwisko: Paweł Z. 2. Data urodzenia/PESEL: 21 maja 1980 ,...poleca85%
Pedagogika

Przykładowa diagnoza - kwestionariusz

Diagnoza oparta na materiałach diagnostycznych oraz na wzorze Kwestionariusza Wywiadu środowiskowego kuratorów sądowych. Metody jakie zastosowałam w poniższej diagnozie (przenikają się): - kwestionariusz wywiadu środowiskowego, - obserwacja...poleca82%
Pedagogika

Edukacja zdrowotna - co to jest zdrowie?

Co to jest zdrowie? Modele zdrowia: -biomedyczny -socjomedyczny -socjoekologiczny -psychologiczny -patogenetyczna koncepcja zdrowia -salutogenetyczna koncepcja zdrowia Holistyczne ujęcie zdrowia wg Woynarskiej:-to nie tylko brak choroby i...