profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Stan środowiska naturalnego w Polscepoleca85%
Chemia

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska... Zanieczyszczenie środowiska to odwieczny problem, który dotyka chyba każdego. Potęgujemy je używając pieców na węgiel lub farb i lakierów w aerozolu. Ale chyba największym zagrożeniem są odpady, które...poleca85%
Geografia

Stan i ochrona środowiska naturalnego w Polsce:

Stan i ochrona środowiska naturalnego w Polsce: Polska należy do krajów o znacznie zanieczyszczonym środowisku. Wiele czynników gospodarczych, społecznych, a zwłaszcza politycznych powodowało, że do końca lat 80 XX wieku stan środowiska...poleca85%
Geografia

Stan środowiska naturalnego w Polsce

STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO W POLSCE Początek procesu uprzemysłowienia Polski można przyjąć na okres drugiej połowy XVIII wieku. W roku 1781 na terenie Rzeczpospolitej działały 33 kuźnie, co możnaby uznać za spokojnie rozlewające się źródło...poleca85%
Geografia

Zagrożenie powietrza, świata roślin i zwierząt w Polsce

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce należy do największych w Europie. Na obszarach wszystkich dużych miast rejestruje się stężenie dwutlenku węgla, siarki, azotu oraz pyłów, przekraczające dopuszczalne normy, co oznacza, że zanieczyszczone...poleca85%
Biologia

Zanieczyszczenie środowiska

zanieczyszczenie środowiska -praca domowa (ja dostałam 5 )poleca87%
Biologia

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska ... Zanieczyszczenie środowiska to odwieczny problem, który dotyka chyba każdego. Potęgujemy je używając pieców na węgiel lub farb i lakierów w aerozolupoleca83%
Ochrona krajobrazu

Zasady prawa ochrony środowiska

skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości” Zasady prawa ochrony środowiska Zasadapoleca85%
Geografia

Zanieczyszczenie środowiska.

. korozję materiałów). Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego może być spowodowane przez źródła naturalne (np. wulkany) lub antropogeniczne (tj. sztuczne, będące wynikiem działalności człowiekapoleca85%
Geografia

Omów występujące zagrożenia dla środowiska naturalnego w Polsce oraz przedstaw metody zapobiegania jego degradacji.

Zagrożenie środowiska polego na jego zanieczyszczeniu i wyczerpywaniu się zasobów naturalnych. Polska należy do najbardziej zanieczyszczonych krajów świata. Główne źródło zanieczyszczenia to przemysł