profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Stan i ochrona środowiska naturalnego w Polscepoleca85%
Biologia

Stan i ochrona środowiska naturalnego w Polsce

Polska należy do krajów o znacznie zanieczyszczonym środowisku. Wiele czynników gospodarczych, społecznych, a zwłaszcza politycznych powodowało, że do końca lat 80 XX wieku stan środowiska naturalnego systematycznie się pogarszał. Polska jest...poleca85%
Geografia

Stan i ochrona środowiska naturalnego w Polsce:

Stan i ochrona środowiska naturalnego w Polsce: Polska należy do krajów o znacznie zanieczyszczonym środowisku. Wiele czynników gospodarczych, społecznych, a zwłaszcza politycznych powodowało, że do końca lat 80 XX wieku stan środowiska...poleca85%
Biologia

Ochrona środowiska - podstawy

praktyce ochrona środowiska i przyrody polega na obserwacjach, monitoringu i badaniach oraz na redukcji zanieczyszczeń. Ustala się obszary chronione, zakłada parki i rezerwaty. Obecnie w Polsce mamypoleca85%
Geografia

Stan środowiska naturalnego w Polsce

STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO W POLSCE Początek procesu uprzemysłowienia Polski można przyjąć na okres drugiej połowy XVIII wieku. W roku 1781 na terenie Rzeczpospolitej działały 33 kuźnie, copoleca83%
Geografia

Wymień i omów kierunki ochrony środowiska

Ochrona środowiska przyrodniczego jest to ochrona wszystkich elementów środowiska przed niekorzystnym wpływem działalności człowieka i zachowanie ich możliwie naturalnego charakteru przez racjonalnepoleca83%
Zarządzanie jakością

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

człowieka; środowisko zdegradowane – szkodliwe dla życia człowieka i niebezpieczne dla gatunku ludzkiego. OCHRONA ŚRODOWISKA . W ujęciu ustawowym ( Ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiskapoleca85%
Ekologia i ochrona środowiska

Prawne podstawy ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej

Prawne podstawy ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej POLSKA Ochrona przyrody w Polsce ma długą i piękną tradycje. Już w 1347 roku Kazimierz Wielki w Statucie Wiślickim zawarł