profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

środowisko przyrodnicze Bałtykupoleca81%
Geografia

Charakterystyka Morza Bałtyckiego

1. GENEZA BAŁTYKU Nazwa Bałtyk (Mare Balticum) przyjęta się w XI wieku i pochodzi prawdopodobnie od starosłowiańskiego słowa blato, oznaczającego wielką, słoną wodę. Na powstanie Bałtyku decydujący wpływ wywarł lądolód skandynawski. Morze...poleca83%
Geografia

Charakterystyka Morza Bałtyckiego

Morze Bałtyckie jest jednym z wewnątrz-kontynentalnych mórz Oceanu Atlantyckiego. Jest najmłodszym morzem Europy. Rozwój Morza Bałtyckiego jest związany z wytapianiem się lodowca w czasie ostatniegopoleca83%
Geografia

Charakterystyka Morza Bałtyckiego

części środkowej Ukształtowanie dna Zatoki Morza Bałtyckiego również mają dno urozmaicone. W Zatoce Fińskiej, wzdłuż jej osi ciągnie się głęboka rynna (średnia głębokość 100 mpoleca83%
Geografia

Charakterystyka Morza Bałtyckiego

Północnym przez Cieśniny Duńskie: Wielki Bełt, Mały Bełt, Sund, Kattegat i Skagerrak. Granice morza wyznacza linia poprowadzona od północnego cypla Półwyspu Jutlandzkiego (przylądek Grenen) do wyspypoleca85%
Geografia

Morze Bałtyckie

..., 1953)) Obszar Morza Bałtyckiego jest ograniczony do linii przebiegających przez południowe wyloty cieśnin: Sund oraz Wielkiego i Małego Bełtu. Jednak zwykle za granicę zachodnią Bałtyku przyjmuje siępoleca85%
Geografia

Morze Bałtyckie

ocieplenie, które spowodowało podniesienie się poziomu wody i połączenie z wodami dzisiejszego Morza Północnego. Powstało morze Yoldia, zwane tak od żyjącego w nim małża. W wyniku zanikania pokrywy lodowej