profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Środowisko geograficzne Polskipoleca85%
Geografia

Środowisko geograficzne Polski - szata roślinna i świat zwierzęcy Polski

Środowisko stanowi naturalny warunek życia każdego społeczeństwa. Człowiek żyje i gospodaruje w określonych warunkach środowiska, korzysta z jego zasobów, przekształca poszczególne elementy oraz wprowadza do środowiska nowe elementy- tzw. wytwory...poleca85%
Geografia

Środowisko geograficzne Polski

Kl. VII – Środowisko geograficzne Polski 1.Wyjaśnij pojęcia: dorzecze – obszar, z którego wody spływają do rzeki głównej i jej dopływów zlewisko – obszar, z którego wody spływają do jednego morza lub oceanu rzeka główna – jest to rzeka, do...poleca82%
Geografia

Wpływ transportu na środowisko

W dzisiejszych czasach infrastruktura transportowa i jej rozwój mają ogromny wpływ na rozwój kraju ale także i na środowisko geograficzne Polski. Niestety ma on niekorzystny a czasami wręcz zabójczy wpływ na środowisko. Wyróżniamy 5 rodzajów...poleca85%
Pedagogika

Transport a środowisko

. Wszelkie przemiany, jakim ulega klimat, wody czy gleba, wywołują z kolei przemiany w środowisku roślin i zwierząt i odwrotnie. Szata roślinna i świat zwierzęcy są przede wszystkim odbiciem warunkówpoleca85%
Biologia

Formy ochrony przyrody w powiecie Nowomiejskim

roślinna Podobnie, jak środowisko abiotyczne, szata roślinna również jest niezmiernie urozmaicona, zwłaszcza wyraźnie zaznaczającymi się w krajobrazie terenami leśnymi. Zróżnicowanie i urozmaiceniepoleca80%
Geografia

Pojezierze Mazurskie

> Świat zwierzęcy podobnie jak też szata roślinna jest bogaty, chociaż jeszcze jest stosunkowo mało poznany. Dotyczy to w szczególności bezkręgowców, które stanowią najliczniejszą grupę wśród zwierząt