profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

środowiska pozaszkolnepoleca83%
Pedagogika

Pedagogika społeczna - Wroczyński (najważniejsze zagadnienia)

1. ŚRODOWISKO a) ŚRODOWISKO – krąg osób, rzeczy i stosunków otaczających człowieka w jego życiu indywidualnym i zbiorowym - nie wszystkie składniki środowiska oddziałują na nas w sposób jednakowy - siła oddziaływania poszczególnych...poleca85%


poleca85%
Pedagogika

Pedagogika społeczna (zarys historyczny, działy pedagogiki społeczne, pedagogika społeczna i inne nauki, Helena Radlińska)

Pedagogika społeczna wyodrębniła się z pedagogiki ogólnej na początku XIXw. Prekursorami byli: Aleksander Kamieński, Helena Radliska, Ryszard Wroczyński, Irena Leparczyk. Interesuje się siłami środowiskowymi, aktywnością. Mówi o wielu środowiskach...poleca83%
Pedagogika

Cele i zadania pedagogiki.

Pedagogika społeczna kształtuje się jako dział nauki odrębny od socjologii wychowana. Zbliża się do polityki społecznej, korzysta z jej koncepcji i poszukiwań. Znamiennie dla socjologii wychowania „badanie roli akcji wychowawczej w całokształcie...poleca85%
Pedagogika

Samotność ludzi starych a kompensacja ich potrzeb w domu pomocy społecznej

. Bibliografia 2. Kwestionariusz wywiadu Bibliografia I. Źródła Dz. U. Nr 131, poz. 657 (z późniejszymi zmianami) oraz paragraf 30 ust. 2 Rozporządzenie Rady Ministrów z 13.07.1995 r. w sprawie zlecenia zadań państwowych jednostkom...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika socjologiczna

PEDAGOGIKA SOCJOLOGICZNA Pedagogika socjologiczna jest to wielki nurt teoretyczny rozwijający myśl wychowawczą XX w. Ma ona na celu ukazanie społecznego i kulturowego charakteru oraz funkcję wychowania. Pokazuje, że jest to nieodzownym...