profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

środki perswazjipoleca84%
Język polski

Konspekt - Językowe środki perswazji w reklamie

Konspekt prezentacji maturalnej Temat: Językowe środki perswazji. Zaprezentuj wybrane przykłady z radia, telewizji i prasy, przedstaw efekty. I. Literatura podmiotu: • reklama prasowa marki Media Markt z hasłem „Media Markt - Nie dla...poleca84%
Język polski

„Język reklamy (prasa, radio, telewizja). Dokonaj charakterystyki tekstów reklamowych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji przekazów językowych i użytych środków perswazji”.

Jak zapewne wiadomo każdemu z nas ludzi, reklama jest niewątpliwie pewnym rodzajem twórczości i to z zasady takim, który wymaga wszechstronnej wiedzy z wielu dziedzin, do których zaliczyć trzeba przede wszystkim: ekonomię,...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Jak oszukują nas reklamy?

JAK OSZUKUJĄ NAS REKLAMY??? Jak oszukują nas reklamy? Postaram się rozważyć powyższą hipotezę, poprzez przytoczenie odpowiednich argumentów. Pierwszym argumentem przemawiającym za powyższą hipotezą jest...poleca83%
Język polski

Zanalizuj i oceń językowe elementy perswazji w wybranych reklamach.

produktu i eliminować w kobietach ewentualna niepewność, czy oby na pewno na to zasłużyły. Środki językowe zawarte w tej reklamie to: - epitety: „większa objętość”, „pielęgnacyjna baza”, „podwójna maskara