profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

średniowieczni europejczycypoleca85%
Historia

„Średniowieczni Europejczycy"

W średniowieczu w Europie kończy się okres kształtowania monarchii feudalnej oraz zamykanie się poszczególnych stanów. Wykształciły się cztery podstawowe stany: duchowieństwo, rycerstwo( szlachta, możnowładcy), mieszczaństwo i wolne chłopstwo. Z...poleca85%
Geografia

Wielkie odkrycia geograficzne od XVw. do XVIw. i ich skutki oraz znaczenie dla rozwoju różnych cywilizacji.

niewielką część, Średniowieczni naukowcy i badacze znali jedynie Azję - głównie przez podróże ?jedwabnym szlakiem? z Zachodu przez Środkową Azję do Chin i Afrykę, a raczej jej północną część. Nie