profil

Teksty 25
Zadania 0
Opracowania 2
Grafika 0
Filmy 0

Sprzeciw

polecab/d
Słownik etymologiczny języka polskiego

sprzeciw

Kategoria: sprzeciwić się

poleca75%
Motywy literackie

Powstańcy i żołnierze

Kategoria: Bunt

Za buntowników uznawał car i inni zaborcy polskich powstańców i opozycjonistów, ukazanych w licznych utworach romantyków, pozytywistów, twórców młodopolskich. Losy tych buntowników poznajemy między innymi w III części Dziadów Mickiewicza (młodzież wileńska zbuntowana przeciw carskiemu terrorowi), Kordianie Słowackiego (zamach na cara), Nocy listopadowej i Warszawiance Wyspiańskiego (powstanie listopadowe), w Nad Niemnem i Glorii victis Elizy Orzeszkowej, Echach leśnych czy...