profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Sposoby przeciwdziałania bezrobociupoleca85%
Polityka społeczna

Problemy zatrudnienia i rynku pracy

Zatrudnienie w Polsce 1. Bezrobocie jako kwestia społeczna 2. Sposoby przeciwdziałania bezrobociu- polityka rynku pracy. Zmiany w strukturze zatrudnienia w gosp. Narodowej. Dwa kryteria: 1. Własności- w 1990- dominuje sektor publiczny dziś...poleca89%
Wiedza o społeczeństwie

Spróbuj ocenić skutki bezrobocia

Wg ustawyz dnia 14.12.1994 bezrobotnym jest osoba nie zatrudniona, nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu obowiązującego w danym zawodzie lub służbie (z zastrzeżeniem odnoszącym się...poleca85%
Podstawy przedsiębiorczości

Czy otwarcie polskiego rynku pracy dla obcokrajowców ma kożstny wpływ na polską gospodarkę?

emerytów stanowi coraz większy procent, a ludzi młodych jest coraz mniej. Już dziś w wielu krajach naszego kontynentu toczą się dyskusje o otwarciu rynków pracy i umożliwieniu legalnego zatrudnieniapoleca85%
Polityka społeczna

Deregulacja polskiego rynku pracy

regulacji ludzkiego postępowania. W części I „Deregulacji rynku pracy ” Kazimierza W. Frieske zawarte są prace odwołujące się do ekonomicznej problematyki regulacji rynku pracy i rozważające konsekwencjepoleca85%
Podstawy przedsiębiorczości

Jakie są metody poszukiwania pracy i radzenia sobie w przypadku trudności z jej znalezieniem?

studiów powinno się uwzględnić sytuację na rynku pracy w miejscu zamieszkania i okolicy. Dlatego najlepiej jest studiować specjalność, która zwiększa naszą możliwość zatrudnienia w przyszłości. Jednakpoleca85%
Ekonomia

Porównanie sytuacji na rynku pracy w Polsce i UE

Spis treści: 1. Wstęp 2. Sytuacja na polskim rynku pracy : a. Aktywność ekonomiczna ludności; b. Struktura zatrudnienia ; c. Bezrobocie; 3. Sytuacja na rynkach pracy w wybranych krajach UEpoleca85%
Socjologia

Współczesne problemy pracy

na narastające problemy na rynkach pracy (np. bezrobocie), kwestie z pracą związane są w ostatnich latach szeroko dyskutowane, badane, analizowane i komentowane. Problemy , o których mowa nie