profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Sposoby nabywania obywatelstwapoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Naród . Symbole narodowe.

1. Naród - grupa ludzi których łączy kultura, język, religia, historia, pochodzenie etniczne oraz poczucie wspólnoty i odrębności od innych narodów . 2. Świadomość narodowa - poczucie przynależności do narodu i kojarzenia swoich losów...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Państwo (państwo, demokracja)

- państwo- organizacja polityczno-społeczeństwa posiadająca własne terytorium o określonych granicach, system władz i obywateli., - państwo unitarne- forma państwa; jest wewnętrznie jednolite, jego jednostki adm.-terytorialne są ściśle...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Matura ustna (pytania z zakresu człowiek a władza publiczna oraz ochrona praw człowieka) - bardzo szczegółowo

3. Proces formowania się praw człowieka: pierwsze dokumenty dotyczące praw człowieka: · korzenie praw człowieka sięgają zamierzchłych czasów np.: - dziedzictwo duchowe religii Mojżesza i proroków Izraela - uniwersalizm chrześcijański,...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Pojęcia na WOS

Naród jako zbiorowość ludzi mających świadomość swej odrębności od innych, połączonych wspólną tradycją, kulturą i językiem i posiadających w związku z tym poczucie przynależności do jednej wspólnoty. Cechy uważane za decydujące o powstaniu narodu...poleca85%
Socjologia

Naród a społeczeństwo, mniejszości narodowe

NARÓD – wspólnota społeczna i kulturowa oparta na więzach krwi i pochodzeniu, której kształt powstaje w odległym okresie historycznym. Z tą wspólnotą utożsamiają się jednostki mające świadomośćpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Naród i świadomość narodowa.

, wspólne dziedzictwo) wzorce, symbole narodowe : ołtarz Wita- Stwosza, Mickiewicz, Słowacki, malarstwo Matejki Koncepcja politologiczna: Naród to uświadomiona wspólnota polityczna ludzi na zwartympoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Symbole narodowe

Polskie Symbole Narodowe Każde państwo ma swoje własne symbole , które podkreślają jego suwerenność. W Polsce symbolami państwowymi są: godlo - wizerunek Orla Białego, flaga biało-czerwona ipoleca81%
Język polski

Dlaczego 11 listopada to dla Polaków Święto Narodowe? (załącznik jest czytelniejszy)

której naród polski obronił odzyskaną niepodległość. Według mnie każdy człowiek chce przynależeć do jakiegoś narodu, mieć swój kraj i język, jednak w przypadku Polaków trzeba było na to długo czekaćpoleca79%
Język polski

Symbole narodowe

żyć w niepodległym kraju. Każdy naród ma swoje symbole narodowe , w Polsce są nimi: biało- czerwona flaga, godło oraz hymn. Symbole łączą wszystkich Polaków. Powinniśmy być dumni z naszej narodowości