profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Społeczeństwo starożytnej Mezopotamiipoleca84%
Historia

Opracowanie starożytności

Opracowanie starożytnościpoleca75%
Historia

Despotie wschodnie - Starożytna Mezopotamia i Egipt.

STAROŻYTNA MEZOPOTAMIA Terytorium Mezopotamia jest krainą geograficzno-historyczną, której terytorium znajduje się w dorzeczu dwóch wielkich azjatyckich rzek – Eufratu i Tygrysu. Nazwa tego obszaru jest więc połączeniem greckich słów ·...poleca85%
Historia wychowania

Historia wychowania w starożytności

mówienia, historii, prawa wiedzy politycznej, opracowanie i wygłaszanie mów. Rektorzy zrobili pięć razy tyle co literatorzy na mocy dekretu cesarza Dioklecjana. Czas nauki trwał od 3 do 6 lat wpoleca90%
Język polski

Opracowanie Starożytności.

wpłynęły na rozwój całej Europy. Korzystano nie tylko z tematów, motywów, toposów ale z utrwalonych gatunków literackich. W starożytności powstały podwaliny pod sztukę, nazwaną później sztuką antycznąpoleca85%
Politologia

Ewa Wipszycka "O starożytności polemicznie"-opracowanie książki

Ewa Wipszycka „O starożytności polemicznie” O państwie, które państwem nie było, czyli polis starożytnych Greków. Historię opierano na mitach greckich, wierzono, że są one faktycznymipoleca85%
Religia

Czym jest wolność religijna ??? - opracowanie.

starożytności Grecja – Zeus Rzym- Jowisz • Hinduizm • Buddyzm Podsumowanie : Wolności sumienia i religii poświęcony jest art. 53 konstytucji który gwarantuje obywatelom swobodny wybór religiipoleca85%
Historia

Renesans

renesansem jest „Humanizm” : Humanizm epoki odrodzenia przeciwstawiał się koncepcjom średniowiecza związku z czym nawiązywał do idei starożytności . Hasłem humanizmu stała się maksyma Terencjusza: \"Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi