profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 2
Obrazy 0
Wideo 0

Spojrzeć prawdzie w oczy

poleca52%
Słownik Frazeologiczny

spojrzeć prawdzie w oczy

poleca59%
Słownik Frazeologiczny

spojrzeć prawdzie w oczy

‘stawić czoło faktom, nie unikać prawdy’; zwrot; Ale spójrzmy prawdzie w oczy. Kolegium sędziowskie to mafia.poleca83%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza "Spójrzmy prawdzie w oczy"

, również nakazuje czytelnikowi, aby się zastanowił nad prawidłowym zanalizowaniem. "Odważmy się spojrzeć / prawdzie w te szare oczy , których z nas nie spuszcza,/ które są wszędzie, wbite w chodnik podpoleca79%
Język polski

Tryby czasownika

>Jacek umie rozwiązywać zadanie testowe. Umiejmy spojrzeć prawdzie w oczy . Moi uczniowie umieliby wykonać ten projekt. Robotnicy cięli deski potrzebne do budowy rusztowania. Tnij materiał nożyczkami równo wzdłuż zaznaczonej linii. Dobrapoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Próby zachowania pokoju na świecie i wychowania młodych pokoleń w poszanowaniu ludzkiego życia

, jednostki kuli ziemskiej oraz ogólnie cały świat jednoczą swe siły, których celem stało się zapobieganie kolejnym niepotrzebnym ludzkim zwłokom. Trzeba koniecznie spojrzeć prawdzie w oczy : Prawo