profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 3
Obrazy 0
Wideo 0

Smuga cienia

poleca75%
Słownik pisarzy

Conrad Joseph

Anglojęzyczny pisarz polskiego pochodzenia, którego twórczość jest zaliczana do klasyki literatury światowej. Syn romantycznego poety i patrioty, powstańca styczniowego, który został z rodziną zesłany w głąb Rosji.Po śmierci rodziców Korzeniowskim zaopiekował się brat matki, Tadeusz Bobrowski. Mieszkali w Krakowie, Lwowie i Szwajcarii. Gdy Korzeniowski miał 17 lat, wyjechał do Marsylii i został marynarzem. Od 1878 należał do brytyjskiej marynarki handlowej – pływał m.in. do Indii, na...

polecab/d
Słownik Frazeologiczny

smuga cienia

Kategoria: Smuga

poleca95%
Słownik Frazeologiczny

smuga cienia

Kategoria: Cień

‘druga połowa życia, wejście w wiek dojrzały’; wyr. rzecz., liter. – tyt.powieści J. Conrada; Już dawno przekroczył smugę cienia, ale nadal czuł się młody. – TV Puls.