profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Słownik terminów literackichpoleca84%
Język polski

Tren

Tren jako gatunek Wg Słownika Terminów Literackich S. Jaworskiego – Utwór poetycki o tonie elegijnym i żałobnym charakterze, poświęcony wspomnieniu osoby zmarłej, rozpamiętywaniu jej zalet i uczynków. Gatunek ten powstał już w antyku,...poleca82%
Język polski

Rodzaje użytecznych słowników.

1. Słownik wyrazów obcych 2. Słownik synonimów 3. Słownik wyrazów bliskoznacznych 4. Słownik wymowy polskiej Prawidłowa wymowa wyrazów polskich w standardzie międzynarodowym (wymagana znajomość fonetyki. 5. Słownik polskich wyrazów...poleca85%
Język polski

Rola tytułu literackiego na wybranych przykładach

Rola tytułu literackiego na wybranych przykładach Tytuł (wg "Słownika terminów literackich") to nazwa nadana dziełu przez jego autora, stanowiąca integralną część tekstu dzieła i będąca pierwszym wyodrębnionym w nim odcinkiem. Jest jednym z...poleca70%
Język polski

Słownik terminów literackich

Adaptacja - przeróbka utworu literackiego, mająca na celu dostosowanie go do potrzeb nowych odbiorców bądź do innych niż pierwotnie zakładano środków rozpowszechniania. Aforyzm - zwięzłe sformułowanie ogólnej prawdy o charakterze filozoficznym,...poleca80%
Język polski

Słownik terminów literackich

Słownik terminów literackich Adaptacja- parafraza, przekształcenie utworu literackiego na potrzeby określonej grupy odbiorców. -adaptacja szkolna- przeznaczona dla młodzieży -adaptacja teatralna- przeniesienie na scenę utworu epickiego lub...