profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Słownik rozumowany nauk sztuk i rzemiosłpoleca85%
Język polski

Francuscy encyklopedyści- opracowanie tematu

1. Nazwa i twórca 2. Popularność słowników w oświeceniu 3. Cele 4. Daty i ilość tomów 5. Problemy z drukowaniem 6. Twórcy 7. Styl i forma 8. Treści 9. Późniejsze losy 1. Pełna nazwa „Wielkiej Encyklopedii Francuskiej” brzmi „Słownik...poleca85%
Historia

Encyklopedyści

Wielka Encyklopedia Francuska („Encyklopedia, albo słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł”) – to największe naukowe i kulturalne przedsięwzięcie epoki oświecenia wydane w latach 1751 – 80 wepoleca85%
Historia

Słowniczek kilku pojęć dotyczących XVIIIw

charakteru stylowego ani ideowego. ENCYKLOPEDYŚCI , określenie grona współpracowników Wielkiej encyklopedii francuskiej, m.in. D. Diderot, J. d’Alembert. DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCHpoleca85%
Język polski

Renesans.

NAZWA EPOKI : RENESANS- nazwę renesans nadano w oświeceniu ( encyklopedyści francuscy ) miała ona Stanowic przeciwstawienie do średniowiecza jakie traktowano za wieki ciemne. Trwała ona od połowy XVIpoleca79%
Język polski

Epoka Oświecenia.

. encyklopedyści , którzy opracowali Wielką Encyklopedię Francuską (1751-1780), oraz czasopisma obyczajowo-kulturalne, jak angielski Spectator czy polski Monitor. Pisarze przyswajali programowo kulturze ipoleca84%
Język polski

"Niebezpieczne związki" Pierre Choderlos de Laclos.

odwaga ataku na autorytety, Boga, Kościół, państwo ( Encyklopedyści ) o Jako wolność od nakazów, norm, wszystkiego, co ogranicza jednostkę  Markiz de Sade  „Niebezpieczne związki” – Markiza i Wicehrabia