profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Słowianie religiapoleca78%
Historia

Wierzenia Słowian.

„Na początku nic nie istniało poza Świętowitem. On podzielił się na dwie części i dał początek dwóm bogom: Swarożycowi i Welesowi. Kiedyś cała nasza planeta była pod wodą. Weles mieszkał w jej głębinach, zaś Swarożyc pływał łodzią po jej...poleca82%
Religia

Wierzenia Słowian

Religia Słowian , o ile wzięła początek we wspólnej religii ludów aryjskich, okazuje niewątpliwe podobieństwo do indyjskiej i perskiej. Była ona, jak u Indów, kultem światła i sił naturypoleca83%
Kulturoznawstwo

Wierzenia i Mitologia Słowian

Wierzenia i mitologia Słowian Jak zauważył Stanisław Urbańczyk, wybitny badacz pogańskiej religii Słowian : „Póki człowiek nie osiadł w mieście, a zwłaszcza póki naukowo nie zaczął badać przyrodypoleca85%
Historia

Feudalizm.

Słowian <BR>a) wielobóstwo <BR>- Perun - bóg błyskawicy <BR>- Swarożyc - bóg słońca <BR>- Światowid - bóstwa opiekuńcze plemion <BR>3. Struktura Słowian <BR>apoleca85%
Historia

Demonologia i wierzenia słowiańskie

Demonologia i wierzenia słowiańskie Świat dawnych Słowian : · niezmierzone puszcze, · rozległe mokradła, · rozlewiska rzek, · niedostępne pasam górskie, Dom – twierdza i ostoja, symbolpoleca85%
Historia

Panowanie Karola Wielkiego, Ottonów, Słowianie, Imperium Arabskie, społeczeństwo feudalne

, Trybelcy, Ulicze, Lędzianie; obecnie Białoruś, Ukraina, Rosja c) Słowianie zachodni- Polacy, Czesi, Słowacy, Morawianie, Obodryci, Wieleci, Serbowie Łużyccy 27. Wierzenia Słowian - czczono na