profil

Prawo (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Skutki naruszenia umowy agencyjnejpoleca93%
Prawo

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna należy do umów o wiadczenie usług a dokładniej do umów porednictwa. Dokładna definicja znajduje się w art. 7581 k.c. "Przez umowę agencyjn przyjmujcy zlecenie - agent zobowizuje się, w zakresie działalnoci swego przedsiębiorstwa,...