profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Skutki degradacji glebypoleca89%
Biologia

Zanieczyszczenia gleb i gruntów

Zanieczyszczenia są to substancje chemiczne i radioaktywne oraz mikroorganizmy występujące w glebach w ilościach przekraczających ich normalną zawartość, niezbędną do zapewnienia obiegu materii i energii w ekosystemach. Pochodzą one m.in. ze...poleca84%
Chemia

Zanieczyszczenia gleby

W przeciwieństwie do zanieczyszczeń powietrza i wody, zanieczyszczenia gleby zalegaj w niej bardzo długo - setki lat. Jest to tym bardziej grone, że gleba przyjmuje zanieczyszczenia powietrza opadajce na ni wraz z deszczem, oraz zanieczyszczenia...poleca81%
Biologia

Zanieczyszczenia gleb

Zanieczyszczenia gleb Ochrona gruntów przed dewastacją i degradacją Gleba wydana jest na pastwę wielu różnorakich zanieczyszczeń. Oprócz zasklepiania jej asfaltem, betonem i smołą oraz innychpoleca90%
Chemia

Czym są zanieczyszczenie gleb?

, siarczany, chlorki Źródła zanieczyszczeń gleb W wyniku niewłaściwej działalności rolniczej do gleb i gruntów przedostają się zanieczyszczenia pochodzące z użytych w nadmiarze nawozów mineralnychpoleca81%
Geografia

przyczyny degradacji gleb

spowodowane przede wszystkim zajmowaniem nowych terenów pod budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe, a także rekreacyjne. Również budowa dróg i innych tras komunikacyjnych zabiera coraz więcej gruntówpoleca85%
Biologia

Przyczyny degradacji gleb oraz ich ochrona

wszystkim zajmowaniem nowych terenów pod budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe, a także rekreacyjne. Również budowa dróg i innych tras komunikacyjnych zabiera coraz więcej gruntów ornych i leśnychpoleca80%
Biologia

Przyczyny niszczenia i degradacji gleb,oraz ich ochrona i rekultywacja.

i innych tras komunikacyjnych zabiera coraz więcej gruntów ornych i leśnych. Przez niszczenie gleb należy rozumieć ich dewastację oraz degradację. W wypadku dewastacji mamy do czynienia z