profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Składniki nukleotydów

poleca70%
Biologia

Kwasy nukleinowe

Jednostką strukturalną kwasów nukleinowych są nukleotydy składające się z trzech elementów: zasady azotowej (purynowej– adenina, guanina lub pirymidynowej – cytozyna, tymina, uracyl), cukru (rybozy lub deoksyrybozy) i reszty kwasu fosforowego (V) przyłączonego do cząsteczki cukru. Natomiast sama zasada azotowa, połączona z cukrem, tworzy tzw. nukleozyd. Kwasy nukleinowe powstają przez połączenie się nukleotydów wiązaniami fosfodiestrowymi w długie łańcuchy polinukleotydowe, w których...

poleca50%
Biologia

Monosachardy

Wyróżnia się triozy – np. aldehydglicerynowy, tetrozy – np. erytroza, pentozy – np. ryboza i deoksyryboza, heksozy – np. glukoza, fruktoza (podział oparty jest na ilości atomów  węgla w cząsteczce). Monosacharydy są dobrze rozpuszczalne w wodzie, o słodkim smaku, wykazują właściwości redukujące. Skręcają płaszczyznę światła spolaryzowanego, gdyż posiadają co najmniej jeden atom węgla asymetrycznego (węgiel połączony z czterema różnymi podstawnikami). Efektem tego są izomery optyczne...poleca81%
Biologia

Komórki,związki organiczne,aminokwasy,kwasy nukleinowe,DNA,RNA,jedność świata żywego:w skrócie

dla siebie); kwasy nukleinowe : W organizmie występują dwa kwasy nukleinowe - DNA i RNA. Każdy gatunek ma swój własny DNA, bo istnieje wielka różnorodność postaci tego kwasu. DNA nazywamy nośnikiempoleca85%
Chemia

Kwasy nukleinowe – budowa i znaczenie

Kwasy nukleinowe to związki wielkocząsteczkowe które występują we wszystkich żywych komórkach głównie w postaci nukleoprotein (białka złożonego). Odgrywają one zasadniczą rolę w przekazywaniu cechpoleca84%
Biologia

Kwasy nukleinowe.

substancji - kwasy nukleinowe - zaproponowanej około roku 1900 przez Altmanna. Kwasy nukleinowe występują w każdej komórce organizmów żywych , głównie w postaci nukleoprotein ( białkapoleca85%
Biologia

Cukry, białka, kwasy nukleinowe - ściąga.

od siebie- liczbą aminokwasow, sekwencją. Amfoteryczne- białka kwasowo-zasadowe K. Nukleinowe : zw. o skomp. bud. w ich skład wchodzą: pentoza, zas. azotowa, reszta kw. fosforowego kwpoleca85%
Biologia

Komórka

patrz plik