profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Skład społeczny Wielkiej Emigracji Królestwa Polskiegopoleca75%
Historia

Wielka emigracja po powstaniu listopadowym i główne ośrodki i obozy na emigracji.

Wielka Emigracja, mająca miejsce po klęsce powstanie listopadowego, nie była planowana, zrodziła się nagle i to już w niecały rok po powstaniu. Początkowo emigrowali głównie cywile: politycy, dziennikarze i urzędnicy, później dopiero wojskowi....poleca85%
Historia

Wielka emigracja

1. Geneza i początki wielkiej emigracji. Przez pierwsze lata po powstaniu listopadowym polskiemu życiu politycznemu nadawała ton wielka emigracja. U genezy jej nie tylko legł wzmożony terror i ucisk narodowy we wszystkich trzech zaborach;...poleca89%
Historia

Narodziny Wielkiej Emigracji

Przez pierwsze lata po upadku powstania listopadowego wszystkie trzy państwa zaborcze dążyły do ograniczenia praw przyznanych Polakom na kongresie wiedeńskim. Emigracja wydawała się jedyną drogą pozwalającą na kontynuowanie walki o niepodległość...poleca85%
Historia

Przedstaw i porównaj programy niepodległościowe i społeczne polskich ugrupowań Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym

. Wielu traciło nadzieje i podejmowało prace na obczyźnie. Powstawały jednak ośrodki i obozy polityczne na emigracji , a główne to: 1. Komitet Narodowy Polski. K N P powstał w 1831 roku z inicjatywypoleca84%
Historia

Wielka emigracja i programy niepodległościowe oraz ugrupowania społeczne

. Powstawały jednak ośrodki i obozy polityczne na emigracji , a główne to: 1. Komitet Narodowy Polski. K N P powstał w 1831 roku z inicjatywy Krępowieckiego, Czyńskiego, Pułaskiego. Obóz ten miałpoleca83%
Historia

Dlaczego emigracja popowstańcza nosi przydomek ”Wielka”?

. Ruch, który ujawnił się po powstaniu nazwano Wielką Emigracją , ponieważ wielu ludzi emigrowało, jak na rozkaz z miasta wyjechało ok. 30-50.000 ludzi jednocześnie, ziemie polskie opuścili także politycy