profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Sekularyzacja szkolnictwapoleca86%
Język polski

Komisja Edukacj Narodowej.

Komisja Edukacji Narodowej została powołana w 1773 roku i była jednym z pierwszych ministerstw oświatowych w Europie. Powstała po rozwiązaniu zakonu jezuitów, miała przejąć prowadzone przez ten zakon szkoły i opracować zasady programowe nowego...