profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Scharakteryzuj umowę o pracępoleca85%
Podstawy przedsiębiorczości

Porównanie umowy zlecenia z umową o pracę.

1) Przedmiot umowy: umowa zlecenie: czynność o charakterze usługowym. umowa o pracę : szeroki zakres czynności, czyli wykonywanie pracy określonego rodzaju. 2) Samodzielność wykonywania pracypoleca85%
Prawo

Umowa o pracę.

1.Każda umowa o pracę powinna mieć formę pisemną i określać: 1)rodzaj pracy 2)miejsce wykonywania pracy 3)wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy,ze wskazaniem składnikówpoleca85%
Podstawy przedsiębiorczości

Umowa zlecenie i o dzieło; podatki; rozwiązanie umowy o pracę- teoria

Oprócz zatrudnienia na umowę o pracę istnieje możliwość zatrudniania pracownika na podstawie umów cywilno-prawnych umowy zlecenia i umowy o dzieło a) umowa zlecenie-jest zawierana na wykonywaniepoleca85%
Prawo

Stosunek pracy - umowa o pracę

Każda umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i zawierać jasne określenie przede wszystkim: rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania, terminu rozpoczęcia i wynagrodzenia. Pracodawca powinienpoleca83%
Prawo

Umowa o prace

rodzaj owy. Innymi umowami o pracę zawieranymi na czas określony, niepodlegającymi pod Kodeks Pracy, a pod Kodeks Cywilny są: umowa o dzieło, umowa zlecenie oraz umowa agencyjna. Umowa zlecenia