profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Scharakteryzuj stosunki polsko niemieckie za pierwszych Piastówpoleca84%
Historia

Stosunki polsko-niemieckie za pierwszych Piastow: Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Państwo polskie było odgraniczone od terytorium Rzeszy innymi plemionami: - związkiem Wieleckim - Łużyczanami, plemionami Serbskimi Dopiero w ok. 990, gdy Mieszko zdobył Śląsk i przyłączył go do Polski, zaczęliśmy graniczyć z Cesarstwem. Na...poleca87%
Historia

Stosunki polsko-niemieckie za czasów pierwszych Piastów

obejmujących rządy od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego, w średniowiecznej Polsce. Powyższy temat opiszę w sposób chronologiczno-przestrzenny. Na początku rządów Mieszko, aby nie dopuścić do przymusowejpoleca85%
Historia

Konflikt północno- południowy

jest ekspansja terytorialna, szczególnie nasilona w czasach Bolesława Chrobrego . Po śmierci cesarza niemieckiego Ottona III w 1002 r. Stosunki polsko - niemieckie uległy drastycznym zmianom. Napoleca85%
Historia

Geneza, rozwój i funkcjonowanie państwa wczesnopiastowskiego na tle innych państw Europy

na niemieckie najazdy chrystianizacyjne. Rozwiązaniem tego problemu miał być chrzest księcia polskiego - Mieszka I i jego narodu. Do chrzestu doszło w 966 roku za pośrednictwem Czechów (nieco bardziejpoleca83%
Historia

Bolesław Chrobry i Mieszko I

syn Bolesław Chrobry. Pierwsze lata panowania Bolesława Chrobrego przypominają politykę Mieszka I . Utrzymywał on również poprawne stosunki z cesarstwem. Początkowo próbował również podporządkowaćpoleca87%
Historia

Stosunki polsko-niemieckie we wczesnym Średniowieczu.

. Niedługo po chrzcie, połączone oddziały Mieszka i Bolesława , władcy Czech, podbiły Pomorze. Wydarzenie to wzbudziło niezadowolenie ze strony pogranicznych feudałów i w 972 r. doprowadziło do zwyciężonej