profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Scharakteryzuj społeczeństwo polskie w XVIII wiekupoleca85%
Historia

Rzeczpospolita w drugiej połowie XVIII w.

Po pierwszym rozbiorze mimo utraty 30 % terytorium i 35 % ludności Rzeczpospolita Polska nadal była państwem wielkim i stosunkowo ludnym. Szlachty było ok. 700 tys. w tym 0.5 mln. szlachty drobnej ( o niskim posiadaniu ). Mieszczan było ok. 500...poleca84%
Historia

Skutki wojen toczonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku

oceniać ją szczególnie pozytywnie. W drugiej połowie XVII wieku, w wyniku splotu wielu czynników wytworzyła się sytuacja polityczna mająca doniosłe znaczenie w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej. Na tejpoleca85%
Historia

Skutki wojen toczonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku

uzyskało kilka rodów magnackich. Najdotkliwiej skutki konfliktów z Rosją, Szwecją i Turcją odniosła ludność. Inwazja w 1655 roku przyniosła olbrzymie straty w populacji. Po drugiej połowie XVIIpoleca85%
Historia

Pozycja międzynarodowa Polski w II połowie XVII wieku

Polskę. Wobec kłopotów wewnętrznych, licznych wojen, trwających często równolegle, upadek państwa na arenie międzynarodowej był tylko kwestią czasu. Słabość państwa polskiego niesamowicie odbiła się na jego przyszłości. Już w drugiej połowiepoleca85%
Historia

Walka o pozycje nad Baltykiem od drugiej połowy XVI wieku do w pierwszej połowie XVII

, z Dynenburgiem i Kurlandia. W ten sposób Szwecja króla Gustawa Adolfa z sukcesem wracała do szesnastowiecznych dążeń , by uczynić Bałtyk swym morzem wewnętrznym. W połowie 1625 roku Szwedzi zajęlipoleca85%
Historia

Kryzys szlacheckiego parlamentaryzmu, jego przejawy i konsekwencje w życiu politycznym Polski XVII i XVIII wieku

władzy królewskiej (rokosz Zabrzydowskiego 1606). Skutkiem rokoszu było osłabienie władzy monarchy i wzrost znaczenia magnaterii. Doprowadziło to w drugiej połowie XVII w . do stosunków, które nazywamy