profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Scharakteryzuj ruch socjalistyczny w Europiepoleca84%
Historia

Nurt Socjalistyczny

Nurt SOCJALISTYCZNY: Podstawowym zadaniem nurtu socjalistycznegojest walka o prawa robotników i innych pracowników najemnych a ostatecznym celem budowa społeczeństwa socjalistycznego. Początkowo socjaliści zakładali, że warunki bytu robotników...poleca83%
Historia

Ruch socjalistyczny na ziemiach polskich

Ruch socjalistyczny na ziemiach polskich-przyczyny powstania kółek socjalistycznych-rozwój kapitalizmu, przmysłu(wzrost liczby robotników);ciężkie warunki pracy i życia robotników;brak ubezpieczeńpoleca85%
Pedagogika

Współczesna szkoła i jej nurt wychowania

swoich wychowawców. Systemy wychowawcze Wyróżniamy 3 najważniejsze systemy wychowawcze: 1) Chrześcijański 2) Liberalny, 3) Socjalistyczny . Chrześcijański system wychowania Wychowaniepoleca85%
Historia

Ukształtowanie się nowoczesnego spektrum politycznego na ziemiach polskich XIX-XX w.

pośród nich koło rewol. - kształceniowe i kasy oporu . <BR> <BR>Ruch socjalistyczny mógł się o tyle dobrze rozwijać w Królestwie Polskim , bo państwo carskie było państwem absolutnympoleca85%
Ekonomia

REFORMIZM I REWIZJONIZM

REFORMIZM I REWIZJONIZM równolegle z marksizmem rozwijały się koncepcje socjalizmu reformistycznegoreformizm - kierunek socjalistyczny odrzucający teorię walki klas i rewolucyjnego obaleniapoleca85%
Historia

Kultura polska w latach 1945- 1990

przeciwstawili się formułom realizmu socjalistycznego. W filmie dokumentalnym pojawiła się tzw. czarna seria, jej twórcy zerwali z propagandowym optymizmem. Nowy nurt w kinie fabularnym zapoczątkowały w latach