profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Scharakteryzuj organizacje międzynarodowepoleca82%
Geografia

Główne organizacje międzynarodowe na świecie

Główne organizacje międzynarodowe na świecie (tabela)poleca85%
Polityka

Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Środkowej CEMAC

Communaut conomique et Montaire de l'Afrique Centrale Organizacje międzynarodowe, związki rozróżniane wg kryterium charakteru członków. Pierwszą z kategorii są organizacje międzynarodowe rządowe, których członkami są państwa reprezentowane...poleca85%
Prawo

Wykład z prawa międzynarodowego

Pojęcie ogólne prawa międzynarodowego publicznego Prawo międzynarodowe jest to porozumienie zawarte między podmiotami na piśmie lub słownie, niektóre podmioty nadają takiemu prawo moc lub też nie. Organizacje międzynarodowe mają prawo do...poleca84%
Geografia

Organizacje międzynarodowe i ich działalność

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE I ICH ROLA W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM PAŃSTW ŚWIATA 1. ONZ-Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała w 1945 roku i skupia 185 państw całego świata. Polskapoleca82%
Geografia

Międzynarodowe próby ograniczenia konfliktów zbrojnych - Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych została utworzona 26.06.1945 roku w San Francisco przez 51 państw w tym Polskę. Do głównych celów ONZ należy: - zapewnienie na świecie pokoju, bezpieczeństwapoleca77%
Wiedza o społeczeństwie

Międzynarodowe, pozarządowe organizacje ochrony praw człowieka

Międzynarodowe , pozarządowe organizacje ochrony praw człowieka. Szacunek dla pewnych wartości związanych bezpośrednio z człowiekiem tkwi głęboko w moralnościpoleca85%
Ekonomia

Organizacje międzynarodowe

(czasem noszący nazwę konstytucji). Uznaje się, że organizacje międzynarodowe funkcjonują wg trzech typów funkcji : 1. funkcje regulacyjne, polegające na ustanawianiu norm i wzorców o charakterze moralnympoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne wykłady WSTiH Gdańsk 2008

gospodarka światowa są międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne to wzajemne relacje zachodzące pomiędzy podmiotami gospodarczymi na świecie , stale zmieniające się pod