profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Scharakteryzuj neoklasycyzmpoleca85%
Historia

Późne Oświecenie, preromantyzm i neoklasycyzm.

1.Dalsze zmiany w geografii kultury europejskiej. -francuski językiem dyplomacji i salonów; wehikuł różnych literatur; wyróżniał osoby z „dobrego towarzystwa” -Francja fala anglomanii; Paryż zainteresowanie literaturą niemiecką;język angielski...