profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Scharakteryzuj Joannę Lipskąpoleca81%
Język polski

Charakterystyka Joanny Lipskiej.

Joanna lipska jest główną bohaterką opowiadania Elizy Orzeszkowej "A...B...C...". Mieszka z bratem w wielkim mieście w Niemczech w zaborze pruskim. Jest młoda. Uczy nielegalnie dzieci w swoim domu. Nie ma rodziców. Ma jasne włosy...poleca82%
Język polski

Interpretacja wiersza Ewy Lipskiej pt. "Egzamin"

Pierwszy obraz świata, o którym chciałabym powiedzieć wyłania się z wiersza Ewy Lipskiej , Pt. ?Egzamin?. Jest to świat, w którym manipuluje się człowiekiem. Sam tytuł utworu ? Egzamin na królapoleca85%
Język polski

Interpretacja wiersza Ewy Lipskiej "Krzyk Mody"

INTERPRETACJA WIERSZA ?Krzyk Mody? Ewy Lipskiej Wiersz Ewy Lipskiej pt. ?Krzyk Mody? mówi o nas, młodych ludziach, którzy zagubieni we współczesnym świecie, ulegamy lansowanym modompoleca84%
Język polski

Dokonaj analizy i interpretacji wiersza Ewy Lipskiej "Dyktando"

epitety - "czarna jagoda", przerzutnie, metafory - "umrzeć ortograficznie". Wiersz "Dyktando" Ewy Lipskiej przedstawia świat, w którym autorka się znajduje. Jest on podporządkowanym zasadom i regułom, którepoleca84%
Język polski

Analiza i interpretacja porównawcza wierszy: Adama Zagajewskiego "Klęska" i Ewy Lipskiej "Kraj podobny do innych"

Oba analizowane przeze mnie wiersze są utworami współczesnymi. Zarówno „Klęska” Adama Zagajewskiego, jak i „Kraj podobny do innych” Ewy Lipskiej mówią o narodzie polskim i jego zachowaniachpoleca85%
Język polski

Ewa Lipska

utworów jest śmierć. Jej poezję cechuje krytycyzm wobec realiów życia- wbrew pragnieniu i działaniu człowieka rozmijającego się z podstawowymi wartościami. Wiersze Lipskiej charakteryzują się precyzją