profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Sarmatyzm cechypoleca85%
Język polski

Wykorzystując posiadaną wiedzę i załączone teksty dokonaj oceny zjawiska zwanego sarmatyzmem. [Ernest Bryll "Portret sarmacki" i Jan Chryzostom Pasek "Pamiętniki"(frag.)]

Charakterystycznym dla polskiego baroku było zjawisko sarmatyzmu. Powstał on w połowie XVII wieku w dworkach szlacheckich. Nie wykraczał poza granice Rzeczpospolitej, lecz w owych Rzeczpospolita była ogromnym krajem obejmującym tereny...poleca85%
Język polski

Barok

BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Termin "barok" zapożyczono z historii sztuki, gdzie stosowany był dla określenia dziwactwa i...poleca85%
Biologia

Opinia w sprawie energetyki jądrowej

wszystko jest załączone w załączniku ,... tylko pobrac i drukowac ... pozdraawiampoleca85%
Podstawy przedsiębiorczości

Mierniki ekonomiczne, gospodarcze, demograficzne, społeczne...

załaczone w postaci załacznika ;dpoleca82%
Język polski

Portret sarmaty na podstawie „Transakcji wojny chocimskiej” „Pamiętnikach” Jana Chryzostema Paska.

możemy mówić w różnych kategoriach, zależnie od tego jak jest on nam przedstawiany. Nurt ziemiański reprezentowali Wacław Potocki i Jan Chryzostom Pasek . To właśnie na podstawie ich sposobu ukazaniapoleca87%
Język polski

Sarmatyzm

siebie i grona znajomych; wiele utworów pozostało w rękopisach. Pisarzem, który znakomicie wyraził przeciętną sarmacką wizję świata, był Jan Chryzostom Pasek . Wacław Potocki zbliżał się do sarmatyzmu.poleca85%
Język polski

Polska i Polacy - naród, tożsamość narodowa

wielcy Polacy dostrzegają największe słabości swoich rodaków – prywatę, chciwość, brak współdziałania. Do statku porównuje także Polskę Ernest Bryll w wierszu Lekcja polskiego – Słowacki. Ojczyzna