profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Samorząd terytorialny w Niemczechpoleca89%
Wiedza o społeczeństwie

Pojęcie i istota samorządu terytorialnego na tle europejskim

POJĘCIE I ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1. Samorząd - - w znaczeniu politycznym - honorowe uczestnictwo osób fizycznych w wykonywaniu określonych zadań państwowych - w znaczeniu prawnym- - ma zawsze charakter korporacji (związek osób...poleca85%
Politologia

Samorząd terytorialny kilku państw Europy.

Samorząd terytorialny klilku państw Europy. Samorząd terytorialny Szwecji. Królestwo Szwecji to kraj o powierzchni równej niemalże 450 000 km². Występuje tu dwuszczeblowy samorząd lokalny: istnieje 290 gmin (kommun) i 21 województw...poleca85%
Administracja

Samorząd terytorialny w Europie

POJĘCIE SAMORZĄDU W szerszym znaczeniu samorządem będą grupy i wyłonione przez nie organy bez względu na fakt realizacji przez nie funkcji administracji publicznej W węższym znaczeniu przez samorząd rozumieć będziemy tylko te grupy społeczne i ich...poleca87%
Administracja

Modele samorządów w EU

Modele samorządów w UE AUSTRIA Podstawowymi jednostkami administracyjnymi są gminy (Ortsgemeinden) będące samorządnymi korporacjami lokalnymi. Na szczeblu ponadgminnym nie występuje samorząd terytorialny. Gmina stanowi korporację terytorialną z...poleca88%
Pedagogika

Edukacja ustawiczna

form życia społecznego – takich jak organa władzy państwowej (np. Sejm), organa samorządu terytorialnego (rady gmin, miast; sejmiki powiatowe i wojewódzkie, wójtowie, prezydenci miast, starostowiepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Ustna stara matura z WOS-u pytania i odpowiedzi

organy samorządu działające na wyższych szczeblach podziału terytorialnego nie są nadrzędne w stosunku do pozostałych jednostek. Samorząd gminy: gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i