profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Samorząd jako forma decentralizacjipoleca86%
Administracja

Samorząd jako forma decentralizacji.

Decentralizacja to system organizacyjny w którym: •Podmioty administrujące mają ściśle określone kompetencje •Kompetencje są prawnie określone (samodzielność) •Realizacja kompetencji podlega nadzorowi weryfikacji (legalizm) Geneza i rozwój...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Samorząd Społeczny - jego formy i kompetencje

ustawy, umowy lub porozumienia; w Polsce członkiem samorządu staje się z mocy ustawy, istnieje też obowiązek należenia do samorządu jako warunku wykonywania określonych działań lub zawodów; samorząd mapoleca83%
Prawo administracyjne

Stanowienie prawa przez samorząd terytorialny

uczniowskie. Samorząd terytorialny jest podstawową formą decentralizacji władzy państwowej, która umożliwia przeniesienie części zadań administracji państwowej na mniejsze jednostki takie jak: województwapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Samorząd terytorialny.

1. Czym jest samorząd terytorialny? Samorząd terytorialny, to jedna z najstarszych form samorządu. Zgodnie z art. 163 Konstytucji RP samorząd terytorialny "wykonuje zadania publiczne niepoleca88%
Administracja

Samorząd terytorialny (wshe Włocławek dr Nowicki)

pochodzących z wyborów Prawo do stanowienia przepisów prawa miejscowego Możliwość stosowania władztwa administracyjnego z konsekwencją podlegania nadzorowi państwa Samorząd jako taki oznacza / cechypoleca85%
Administracja

Francja i Niemcy jako kolebka samorządu terytorialnego.

liczbie państw na kontynencie europejskim samorząd terytorialny funkcjonuje jako podstawowa forma decentralizacji administracji. Można zatem mówić o kontynentalnym decentralizacyjnym modelu samorządu