profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Sądy przysięgłychpoleca83%
Prawo

Historia państwa

Powszechna Historia Państwa i Prawa PAŃSTWO - „zagadnienia małe” 1. Curia regis Curia – otoczenie monarsze powołane przez króla i jego otoczenie W oparciu o dwór monarszy powstała instytucja centrum politycznego. Curia regis –...poleca78%
Historia

Ustrój polityczny starożytnych Aten

Do X w. p.n.e. – największą władze mieli królowie. Od ok. X w. p.n.e. – zanika znaczenie króla, zaczynają się rządy przez: Archonci: 1. Wybierani z najwyższej klasy 2. Zajmowali się sprawami religijnymi i wojskowymi 3. Bogaci, wpływowi...poleca83%
Administracja

Zagadnienia z pytań egzaminacyjnych do "Nauki administracji"

Zagadnienia do przygotowania z książki E. Nosala, Zarys nauki administracji: 1. Przedmiot nauki administracji 2. Historia nauki administracji 3. Administracja jako część aparatu państwa 4poleca81%
Historia

Starożytny Rzym

- losy państwa rzymskiego w latach 509-27 p.n.e. * cesarstwo rzymskie - historia imperium rzymskiego od 27 p.n.e. do 395 n.e. oraz cesarstwa zachodnio rzymskiego od 395 roku do jego końca w 476.poleca80%
Historia

Początki państwa polskiego (Polska za panowania Mieszka I)

Historia państwa polskiego sięga dziesiątego wieku. W 965 roku książę państwa Polan Mieszko I poślubił czeską księżniczkę Dobrawę. Za jej pośrednictwem przyjął religię chrześcijańską i w roku 966poleca84%
Historia

Historia Magistra Vitae Est

naszego życia. Historia oraz dzieje naszego państwa wykorzystywane są często w polityce oraz gospodarce. To właśnie w tych dziedzinach wykorzystuje się wszelkiego rodzaju dokumenty archiwalne, konstytucjepoleca85%
Historia

Historia Państwa

Egipt – Historia Państwa od czasów starożytnych. W starożytności był to kraj położony wzdłuż Nilu (do I katarakty), zamieszkany przez ludność chamitosemicką. W okresie predynastycznym (ok.3600