profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Rzym w okresie królestwa



poleca83%
Historia

Ustrój polityczny Starożytnego Rzymu

W Rzymie w ciągu lat kształtował się ustrój polityczny. Rządy ulegały zmianom, miały różny charakter. Po powstaniu Rzymu na jego terytoriach ok. VIII w. p.n.e powstała forma rządów zwana monarchią. Władzę nad Rzymem sprawowało 6 królów....



poleca81%
Historia

Cesarstwo Rzymskie

POCZĄTEK I KONIEC Początki Rzymu są owiane tajemnicą. Istnieje obecnie wiele legend opowiadających o powstaniu Rzymu. Jedna z nich mówi, że miasto zostało założone przez bohatera wojny trojańskiej - Eneasza. Po zdobyciu i zburzeniu Troji miał...



poleca85%
Historia

Ewolucja ustroju w antycznym Rzymie

Najstarsze dzieje Rzymu nie są do końca jasne z powodu licznych zapożyczeń z kultury greckiej i legend. Jako pierwotne położenie Rzymu wskazywana jest osada położona u ujścia największej rzeki Italii, w miejscu pagórkowatym. Znaczenie tej osady...



poleca84%
Historia

Imperium Romanum – zarys historyczny (powstanie Rzymu, rozwój terytorialny – podboje, ustrój polityczny, gospodarka, społeczeństwo, podział i upadek cesarstwa.

gospodarczego Rzymu możemy zaobserwować rozkwit zarówno nauk humanistycznych jak i ścisłych. Również i w dzisiejszych czasach możemy dostrzec pewne aspekty wpływu starożytnego Rzymu na życie i ustrój polityczny współczesnych państw



poleca87%
Historia

Pytania opisowe z działu starożytność.

1 . Ustrój republiki rzymskiej . Po obaleniu króla w 509r.p.n.e. rządy w rzymie przejął lud . Władza w państwie należała odtąd do całego społeczeństwa . Nowy ustrój polityczny został nazwany



poleca85%
Historia

Powstanie Imperium rzymskiego, cesarstwo rzymskie, społeczeństwo starożytnego Rzymu

, nie-obywatele, przymus (pacyfikacja) - Rozwój cywilizacyjny dzięki armii (przemieszczanie ludności), osiedlanie w pobliżu twierdz, urbanizacja SPOŁECZEŃSTWO STAROŻYTNEGO RZYMU W



poleca83%
Historia

Ewolucja ustroju starożytnego Rzymu

pełnię władzy, a zarazem zachować pozory dalszego trwania Republiki. Ponieważ zawsze był umieszczany na listach senatorów na pierwszym miejscu (princepus senatus), ustrój Rzymu został nazwany przez



poleca85%
Administracja

Zasady ustroju politycznego państwa

1. Pojęcie ustroju politycznego. Ustrój polityczny ? próba definicji. Ustrój jako pojęcie określające strukturę organizacyjną, kompetencje i wzajemne zależności organów państwa. Geneza terminu