profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Rzecz

poleca42%
Słownik etymologiczny języka polskiego

rzecz

Kategoria: Rzec

1. ‘przedmiot materialny’; 2. ‘temat, treść, wątek’; 3. ‘przedmiot myśli, sprawa, treść wypowiedzi’; 4. ‘czynność, czyn, fakt’; dawniej też: 5. ‘to, co się mówi, mowa, język’ i 6. ‘to, co zostało powiedziane, ustne polecenie, rozkaz’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *rěčь ‘mówienie, mowa; słowo, wyraz’ > ‘treść, przedmiot mówienia’ > ‘przedmiot nazwany, rzecz’; słowo utworzone od psłow. czasownika *rekti ‘mówić, powiedzieć, nazwać’

polecab/d