profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rząd RP na wychodźstwiepoleca85%
Historia

Działalność rządu polskiego na emigracji i jego rola w polityce mocarstw.

Gdy 17.09.1939 roku wojska armii radzieckiej zaatakowały wschodnie tereny Rzeczypospolitej, prezydent Ignacy Mościcki w specjalnym orędziu do narodu ogłosił, iż konieczne będzie przeniesienie siedziby głowy państwa i naczelnych organów na tereny...poleca82%
Historia

II Wojna Światowa

Przejdź do załącznika. Dużo treści, dużo zdjęć - idealne na pracę przedmiotową.poleca85%
Historia

Wielka emigracja

powstańczą było ude¬rzenie na Tarnów 18 lutego 1846 r. Wro¬ga postawa chłopów galicyjskich, którzy rozbroili spiskowców, i niezdecydowa¬nie przebywającego w Krakowie Rządu Narodowego przesądziły o jej niepowopoleca80%
Historia

Wielka emigracja i ruch spiskowy w kraju

. Krakowa. Pierwszą akcją powstańczą było uderzenie na Tarnów 18 lutego 1846 r. Wroga postawa chłopów galicyjskich, którzy rozbroili spiskowców, i niezdecydowanie przebywającego w Krakowie Rządupoleca87%
Historia

Władysław Eugeniusz Sikorski

starcie runął do morza. W katastrofie zginął Naczelny Wódz i Premier Rządu Polskiego na emigracji oraz towarzyszące mu osoby.poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

MATURA USTNA 2004 r,

głowę państwa - prezydent powołuje premiera, a na jego wniosek innych członków rządu - rząd aby móc działać musi mieć zaufanie parlamentu - głowa państwa za swą działalność nie jest odpowiedzialna