profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rząd polski podczas II wojny światowejpoleca84%
Historia

W jaki sposób doszło do powstania Rządu Polskiego na Emigracji.

Po niemieckiej napaści na Polskę 1 września 1939 r. i agresji radzieckiej 17 września 1939 r. władze II Rzeczpospolitej podjęły decyzję o natychmiastowej ewakuacji i przeniesienia swojej siedziby poza granice kraju. W ten sposób starano się...poleca85%
Historia

Powstanie rzadu polskiego we Francji itp.

1. Powstanie rządu polskiego we Francji. W nocy z 17 na 18 września 1939 r., po agresji sowieckiej, rząd i prezydent Polski przekroczyli granicę, aby przez Rumunię udać się do Francji. Jednakpoleca85%
Historia

Wielka emigracja

ideologii, bardziej odpowiadającej potrzebom środowiska chłopsko-plebejskiego. W oparciu o tę ideologię doszło do utworzenia w 1835 r. dwu Gromad Ludu Polskiego – Grudziąż ( w Portsmouth) i Humań ( w Stpoleca82%
Historia

Wielka emigracja

głównie szlachta polska, żołnierze powstańczy, członkowie Rządu Narodowego, politycy, pisarze, artyści, inteligencja. W późniejszym czasie dołączyli do nich także inni uchodźcy, głównie ze zaborupoleca84%
Historia

Sprawa polska w polityce wielkich mocarstw podczas II wojny światowej

trakcie swojej pracy postaram się również opowiedzieć na kilka pytań: Jaki był stosunek Francji i Anglii do działań polskich na początku wojny i w jej trakcie? Jak doszło do tego, że zachodnia granica ZSRRpoleca82%
Historia

Wielka emigracja - referat

drodze wyborów. Już w 1832 r. powołano w ten sposób do życia Komitet Emigracji Polskiej z popularnym gen. Dwernickim na czele. Próby podobne ponawiano jeszcze wielokrotnie, zawsze z niewielkim