profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Rywalizacja amerykańsko radzieckapoleca85%
Historia

Geneza zimnej wojny

Współpraca sojusznicza Związku Radzieckiego z mocarstwami anglosaskimi z lat II wojny światowej nie przetrwała próby czasu i zaczęła po zakończeniu działań wojennych przechodzić do historii. Pojawiały się mniej czy więcej poważne różnice w...poleca86%
Historia

W jakim celu USA i ZSRR wykorzystywały konflikty lokalne

Współpraca sojusznicza Związku Radzieckiego i mocarstw zachodnich mimo wspaniałych założeń bardzo szybko się skończyła w zasadzie już po zakończeniu działań wojennych, zaczęły pojawiać się poważne różnice w najważniejszych kwestiach. Stopniowo...poleca88%
Historia

Geneza ONZ

, uraz na tle wszelkich zależności - koniec zimnej wojny wpłynął na rolę ONZ (strata pozycji mediatora) - największa organizacja międzynarodowa - zasługi w prowadzeniu polityki pokoju, nppoleca85%
Informatyka

Geneza i rozwój Internetu.

. Sputnika, pierwszego sztucznego satelity Ziemi. Świat znajdowała się wtedy w okowach tzw. zimnej wojny i ten fakt spowodował więc niemałe zamieszanie w Departamencie Obrony USA. Dlatego też powołanopoleca80%
Edukacja dla bezpieczeństwa

NATO - geneza, cele i zasady działania

1948 tzw. rezolucji Vandenberga, która wzywała do tworzenia bloków militarnych w celu zapobiegania sowieckiemu zagrożeniu. Pakt został zawiązany w początkach szczytowego okresu „ zimnej wojny ” w celupoleca88%
Wiedza o społeczeństwie

Jaki jest dziś status człowieka i człowieczeństwa?

przodu i nie można żyć przeszłością. Nie można jednak się prostytuować na oczach całego świata. Co gorsza, to tylko jeden z wielu przykładów. Po zakończeniu Zimnej Wojny i upadku Związkupoleca85%
Edukacja europejska

Geneza powstania i historia Unii Europejskiej

oraz zwyczaju uciekania się do siły, które cechowały stosunki między państwami, umożliwiła zaistnienie demokratycznej Europy, przywiązanej do wartości wolnościowych podczas zimnej wojny . Zniknięcie