profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Ryniofitypoleca73%
Biologia

Przystosowanie roślin do życia na lądzie

Rośliny od tysiącleci służyły człowiekowi za pokarm, opał, budulec wreszcie surowiec włókienniczy, jako lek i ozdoba. Człowiek poznawał je stopniowo w miarę rozwoju różnych dyscyplin botaniki oraz doskonalenia się narzędzi technicznych. Przy...poleca85%
Biologia

Mchy i paprocie

RYNIOFITY- to najpierw. Pionierskie rośliny ląd., które pojawiły się na Z. Już w I poł. Ery paleoz. Ok. 415 mln. Lat temu. Należy do nich roślina o nazwie kuxonia żyjąca już pod koniec okresu sylurskiego ery paleoz. Wątrobowiec : POROSTNICA...poleca84%
Biologia

Przystosowanie się roślin do lądowego trybu życia.Cykl rozwojowy mszaków

Przystosowanie się roślin do lądowego trybu życia . -skórka (epiderma) – co rozwiązało problem szybko parującej wody na lądzie , zapobiegała wysuszeniu organizmu, skórka została pokrytapoleca85%
Biologia

Ewolucja - wyjście roślin na ląd.

oceanicznych i umożliwiły im w pewnym okresie rozwojowym wyjście na ląd i stopniowe przystosowanie się do zupełnie odmiennych warunków życia . Był to jeden z najważniejszych etapów w ewolucji królestwapoleca83%
Biologia

Przystosowanie organizmów do warunków środowiska

U pewnych roślin przystosowaniem do życia na lądzie jest kierowanie liści w stronę słońca, aby zapewnić sobie odpowiednią ilość światła. Z kolei inne rośliny, rosnące w siedliskach bardzopoleca84%
Biologia

Ewolucja roślin

obecnie żyjących roślin i zwierząt. Mszaki, paprotniki i nasienne to rośliny lądowe, a ich przystosowanie do życia na lądzie uznać należy za trzeci, bardzo ważny etap jaki dokonał się w ewolucji roślinpoleca84%
Biologia

Cechy budowy i biologii roślin

. Środowisko życia – wilgotne, zacienione. 3. Torfowce jako przykład mchu żyjącego w środowisku bardzo wilgotnym. Są surowcem do tworzenia torfu. 4. Przystosowanie mchu do życia na lądzie .