profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rybołówstwo a wyżywieniepoleca83%
Geografia

Rybołówstwo

Rybołówstwo – pozyskiwanie ryb, bezkręgowców i roślin wodnych w celach spożywczych i przemysłowych. W bilansie żywnościowym świata coraz większe znaczenie mają produkty pochodzenia morskiego. Ryby i inne zwierzęta żyjące w oceanach i morzach. A...poleca84%
Geografia

Rybołówstwo i jego znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski

niewielki odsetek użytków rolnych znajdujący się w posiadaniu indywidualnych gospodarstw rolnych a znaczny w PGR. Okoliczności te sprawiają, że rybołówstwo stanowiło zawsze poważne źródło dochodów ipoleca85%
Geografia

Przedstaw znaczenie gospodarcze rybołówstwa morskiego na Swiecie z uwzględnieniem przemysłu rybnego w Polsce.

Rybołóstwo na świecie odgrywa ważną rolę, ma ważne znaczenie gospodarcze: zdrowa żywność - ryby oraz przetwory rybne, poszukiwane w świecie. W Polsce rybołóstwo morskie na bałtyku uprawiane było odpoleca83%
Geografia

Charakterystyczne cechy państw Basenu Morza Śródziemnego - Włochy i Francja

parlament, podstawą gospodarki jest przemysł i usługi, rozwinięty przemysł samochodowy, złoża rud cynku, ołowiu, rtęci, ropa naftowa, gaz ziemny, rybołówstwo , użytki rolne stanowią 57% pow. kraju. Francjapoleca77%
Geografia

Kraje skandynawskie - charakterystyczne cechy państw

, rozwija się transport, handel morski, rybołówstwo , przemysł spożywczy, Norwegia posiada ogromne złoża ropy naftowej na morzu północnym, Norwegia nie należy do UE. Szwecja - Największy ipoleca82%
Geografia

Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa

Funkcje: - uprawa roślin - hodowla roślin - sadownictwo - chów zwierząt - hodowla zwierząt - rybactwo (śródlądowe) - rybołówstwo (morskie) Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa